Skladování

v suchých a temperovaných skladech
  • Pro Vaše zboží zajišťujeme čisté, suché a temperované prostory
  • Veškeré přijaté zboží pečlivě evidujeme
  • Zajistíme vyskladnění zboží dle Vašich požadavků od jednoho kusu
  • Zajistíme distribuci Vašeho zboží dle rozdělovníku ať již v kartonových či paletových množstvích
  • Pro distribuci obstaráme vhodné přepravní balení – kartony, přepravní obaly